10K
5K

Reglament

1. El Club d’Atletisme Canaletes – Sant Martí, amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme, i sota el control del Comitè Català de Jutges, organitza la 27a Cursa de la Vila Olímpica.

2. Es celebrarà el diumenge 2 de juliol de 2017. El punt de sortida i d’arribada estarà situat al C/Arquitecte Sert al seu encreuament amb l’Av. Icària.

2. La cursa està oberta a totes les persones que s’hi inscriguin prèviament a través dels canals habilitats pel Club d’Atletisme Canaletes – Sant Martí.

3. Curses

3.1. Modalitats i horaris:

3.1.1. Cursa de 5 km. Sortida a les 8:20h.

3.1.2. Cursa de 10 km. Circuit homologat per la Federació Catalana d’Atletisme. Sortida a les 8:29h.

3.1.3. Curses infantils. Distàncies de 400m i 800m. Sortides a partir de les 10:30h.

3.2. Calaixos de sortida. A la cursa de 10 km hi haurà calaixos de sortida en funció de la marca acreditada l’últim any a una prova homologada ChampionChip.

3.3 Preus:

3.3.1. Cursa de 5km.

           10€ amb xip propi, 12€ amb xip de lloguer i 20€ amb compra de xip.

3.3.2. Cursa de 10 km.

           14€ amb xip propi, 16€ amb xip de lloguer i 24€ amb compra de xip.

3.3.3. Curses infantils.

           2€ per qulsevol de les tres modalitats de curses infantils

4. Els participants hauran de seguir el circuit senyalitzat i delimitat. L’organització podrà modificar el circuit, per causes alienes de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

5. Al circuit de 10km hi haurà dos avituallaments. Al circuit de 5km hi haurà un avituallaments. Al final de les proves de 5km i 10km, així com a les curses infantils,  també hi haurà avituallaments.

6. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per la organització.

7. Les curses de 5 km i 10 km es consideraran tancades 1 hora i 30 minuts després de la sortida. Les curses infantils es tancaran quan arribi l’últim participant.

8. Per participar és obligatori córrer amb xip i dorsal. En cas de disposar de xip groc, de cronometratge ChampionChip, cal fer constar el codi al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús -que s’ha de retornar al final de la cursa- i que suposa el pagament d’un suplement en el moment de la inscripció.

8.1. Les curses infantils correran sense xip. Els nens i les nenes hauran de córrer amb el dorsal entregat per la cursa.

8.1. Els inscrits a les curses infantils podran recollir el dorsal i la samarreta a la fira del corredor el dissabte i també diumenge fins a 1 hora abans de l’inici de les curses infantils.

9. Els inscrits podran recollir el dorsal i la bossa del corredor durant el dissabte al CEM Mar Bella. Per les persones de fora de Barcelona, fins a mitja hora abans de l’inici de la cursa (7:50h). Es podrà recollir el dorsal en el punt de sortida/arribada.

10. El fet de no retirar el dorsal, la bossa del corredor i la samarreta en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

11. La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el compovant d’inscripció. Cal portar el DNI del titular (o resguard d’inscripció) per recollir el dorsal. La organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta aquests documents per identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia del DNI juntament amb el resguard d’inscripció és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.

12. Les inscripcions a 10km i 5km es tancaran quan s’assoleixin els 4.000 inscrits en total, o bé el dijous 29 de juny. A la fira del corredor hi haurà 100 dorsals adicionals que s’assignaran per escrupulós ordre d’arribada. En cap cas es realitzaran inscripcions el mateix dia de la cursa.

12.1. Les inscripcions a les curses infantils estaran obertes fins el mateix dia de la cursa (1h abans).

13. La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per la organització, que aplicarà la normativa IAAF 2016-2017.

14. No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de l’import de la inscripció. El participant però podrà sol·licitar el canvi de nom fins 10 dies abans de la cursa.

15. Els premis i les corresponents categories s’indicaran a l’apartat corresponent, i es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.

16. Les classificacions oficials seran publicades el mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial.

17. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

a) No realitza el recorregut complert.

b) No porta el xip corresponent a la sabatilla o bé al turmell en el cas d’emprar portaxip.

c) No porta el número de dorsal en un lloc visible o porta el dorsal manipulat.

d) Mostra un comportament antiesportiu a criteri de l’organitzador.

e) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.

f) Corre en una cursa que no li correspon.

18. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa, seguint la normativa establerta i havent utilitzat un xip amb tecnologia MyLaps.

19. El fet d’inscriure’s a la cursa implica que el participant autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

20. El Club d’Atletisme Canaletes-Sant Martí i la Federació Catalana d’Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

21. Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual i obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció.  Els mínims de cobertura són els preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).

22. Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar per escrit al Jutge Àrbitre, acompanyades de 50 €, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

23. El participant accedeix, tret que ho comuniqui a cursa@cursavilaolimpica.cat, a la cessió de les seves dades a l’organitzador d’aquesta competició d’acord amb les condicions establertes al formulari d’inscripció.

24. La inscripció a la Cursa de la Vila Olímpica comporta que els participants donin el seu consentiment perquè el Club d’Atletisme Canaletes – Sant Martí, per si mateix o bé mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.

Així mateix, els participants autoritzen a l’organitzador de l’esdeveniment o als seus patrocinadors per a la presa de fotografies o la gravació de vídeos de l’esdeveniment esportiu, consentint que el seu nom i cognoms, així com la seva imatge , inclosa la veu, pugui ser publicitada en qualsevol mitjà (premsa, televisió, internet, butlletins, o qualsevol altre acte publipromocial), sense que aquest ús li confereixi dret a percebre compensació econòmica. S’informa expressament als participants que poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment dirigint-se a cursa@cursavilaolimpica.cat. Així mateix, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent , dirigint-se a l’adreça esmentada.

25. L’organització es reserva el dret a realitzar canvis en el present reglament si així ho considera, comunicant-ho al web i als canals habituals.

cursa vila olimpica