10K
5K

Premiació

La cursa es regirà per aquesta graella de premiació:

 

PREMIACIÓ 5K
Masculí Femení
Primer classificat Primera classificada
Segon classificat Segona classificada
Tercer classificat Tercera classificada

 

PREMIACIÓ 10K
Masculí Femení
Primer classificat Primera classificada
Segon classificat Segona classificada
Tercer classificat Tercera classificada

 

INFANTIL (800m) 2007-2004
Masculí Femení
Primer classificat Primera classificada
Segon classificat Segona classificada
Tercer classificat Tercera classificada

 

INFANTIL (800m) 2011-2008
Masculí Femení
Primer classificat Primera classificada
Segon classificat Segona classificada
Tercer classificat Tercera classificada

 

INFANTIL (400m) 2012-2017
Masculí Femení
Primer classificat Primera classificada
Segon classificat Segona classificada
Tercer classificat Tercera classificada

 

 

ALTRES PREMIACIONS
Empresa amb més participants
Club d’atletisme amb més participants
Participant més jove
Participant més gran

cursa vila olimpica