10K
5K

Condicions

Condicions de compra

  • No s’admetran en cap cas devolucions de la inscripció.
  • A partir de l’últim dia del periode d’inscripcions fixat, no s’acceptarà cap tipus de modificació.
  • L’organitzador es reserva el dret de modificar el programa de l’esdeveniment.
  • És necessària la presentació del comprovant d’inscripció per a qualsevol gestió, dubte o reclamació.
  • La contractació únicament es considerarà celebrada, acceptada i confirmada mitjançant la comunicació efectuada per l’entitat financera.

Política de tractament de dades

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades Personals, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat de CA Canaletes Sant Martí, amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció i enviar informació relativa a la cursa. Al enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades. CA Canaletes – Sant Martí podrà cedir les vostres dades a col·laboradors de la cursa.

Així mateix s’autoritza a l’organitzador de l’esdeveniment perquè les dades personals consignades en el present formulari siguin comunicades a l’entitat asseguradora amb la finalitat de subscriure el corresponent contracte d’assegurança en què vostè consti com a assegurat, a fi de donar cobertura als accidents i lesions que puguin produir-se en la pràctica esportiva . L’informem que la cessió d’aquestes dades tenen com a finalitat procedir l’assegurament, manteniment del correcte desenvolupament i control de la relació contractual establerta , així com per gestionar adequadament les prestacions que puguin derivar de la mateixa i, si escau, procedir al repartiment o cessió del risc assegurat. En cas d’oposició al tractament de les dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades, no podran fer-se efectives les cobertures que, si s’escau, puguin correspondre per no tenir l’entitat asseguradora de les dades necessàries per al càlcul de les indemnitzacions i altres fins establerts en el contracte d’assegurança.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un mail a info@cursavilaolimpica.cat